Danske Manualer – kun til PERSONLIGT brug

OBS Mit domæne oz0j.dk er af visse programmer blevet registreret som phishing. Det kan give udfordringer med at modtage e-mails fra mig.

NYHED Der arbejdes p.t. på danske manualer til:

JTDX
eQSL

Første udgave af WSJT-X er klar – se længere nede vedr. bestilling.

OZ5RB, Hans Bonnesen og OZ6EG, Egon Hundevadt har i diverse indlæg siden december 2017 kritiseret min person og mit frivillige arbejde i landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører (EDR).

På den baggrund har jeg fjernet de danske manualer, som jeg gennem tiden har udarbejdet. Manualerne er fjernet, så de ikke længere frit kan downloades. De manualer, som jeg har udarbejdet er:

WSJT-X
Logbook of The World (LoTW)
Clublog
DX4WIN version 8 – minimanual

Manualerne findes endnu, men de skal fremover bestilles på oz0j@oz0j.dk af den person, der ønsker dem. Manualerne er nu forsynet med copyright rettigheder og er KUN TIL PERSONLIGT BRUG. Manualerne er endvidere beskyttet mod kopiering eller deling med andre.

Jeg forbeholder mig ret til fremover at bestemme HVEM, der får mine manualer. Det gælder nuværende og kommende versioner.

Min beslutning om danske manualer er endelig og laves ikke om.

Jeg har meldt mig ud af EDR efter omkring 30 års medlemskab. Grundet den arrogante holdning og lukkethed i EDRs ledelse, så har jeg også meldt mig ud af EDR QSL buro. Mit frivillige arbejde i EDR er desuden stoppet, og det bliver på ingen måde genoptaget. Jeg vil fremover i stedet bruge min fritid på at være mere radioaktiv.

Det kan du så takke OZ5RB, OZ6EG samt EDRs nuværende ledelse (fra 15. september 2018) for.

HANDLINGER HAR KONSEKVENSER

73 Jørgen OZ0J