Download

OZ5RB, Hans Bonnesen, som bl.a. er repræsentantskabsmedlem i det kommende repræsentantskab af landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) har i dag valgt at skrive en meget farvet version af EDRs seneste historie. Desværre har OZ5RB valgt ikke at oplyse om hele sandheden i den hovedbestyrelse, hvor jeg var næstformand. OZ5RBs udgave er i den grad farvet af at, det er ”synd” for OZ8XW og OZ5KM, det begge sad i samme hovedbestyrelse.

 

Når et kommende medlem af EDRs repræsentantskab (EDRs højeste myndighed) vælger at komme med en – efter min menig – meget ensfarvet og uberettiget kritik af det HB, jeg var en del af, må jeg konkludere, at der blandt EDRs medlemmer stadig er kræfter, der dels ønsker at svine mit navn og rygte til, og dels ikke ønsker min frivillige arbejdskraft for danske radioamatører.

 

På den baggrund har jeg d.d. fjernet mine manualer på http://oz0j.dk/download/ Manualerne findes endnu, men de skal fremover bestilles på oz0j@oz0j.dk af den person, der ønsker dem. Jeg vil derfor fremover bestemme HVEM, der får mine manualer. Det gælder nuværende og kommende versioner.

 

Hvis du mener, at det er en forkert beslutning, så kan du starte med at kontakte OZ5RB og spørge ham, hvorfor han har skrevet denne meget farvede og ikke helt sandfærdige historie.

 

Er du stadig medlem af landsforeningen EDR, så log på www.edr.dk og kommenter på OZ5RBs indlæg. Det finder du på https://edr.dk/da/forum/edrs-nyere-historie-hidtidige-sk%C3%A6bne-og-fremtid

 

Er du ikke længere medlem af landsforeningen EDR, så kontakt OZ5RB direkte på hans e-mail. Den finder du på http://edr.dk/da/page/foredrag under OZ5RB.

 

Grundet OZ5RBs omtale af bl.a. mig som medlem af daværende HB, så har jeg formentlig også udarbejdet min sidste hjælpefil til IARU HF Championship og RSGB IOTA contesterne. Dette vil jeg meddele N6TV, Bob og VE2FK, Claude i nær fremtid, herunder hvilken begrundelse, jeg har valgt at stoppe dette arbejde.

 

Min beslutning om danske manualer er endelig og laves ikke om. Det kan du så takke OZ5RB og hans indlæg for.

 

Jeg vil fremover i stedet bruge min fritid på at være mere radioaktiv. En evt. genindmeldelse i EDR er nu en saga blot. Jeg takker OZ5RB for at have taget den beslutning for mig for good.

 

73 Jørgen OZ0J